En wat heeft dat nou concreet opgeleverd?

De impact van de challenges in cijfers

Heel mooi, zo’n campagne om de Flevolandse voetafdruk te verkleinen. Heel goed, om mensen wat meer bewust te maken van hun gedrag. Maar wat levert zoiets nou echt op, in concrete cijfers? Wat draagt een campagne als deze daadwerkelijk bij aan het besparen van grondstoffen en energie, of het verminderen van de CO2-uitstoot? Dit soort vragen wordt vaak gesteld, met een sceptische ondertoon. Maar wij zijn die uitdaging aangegaan! Als onderdeel van de campagne hebben wij een methodiek ontwikkeld om de impact concreet in kaart te brengen.

Research

In dit magazine komen alle 48 challenges uit de campagne aan bod. Met per challenge een overzichtje van de concrete impact: hoeveel hebben de deelnemers samen in deze challenge bespaard? En, als je dat extrapoleert, wat bespaar je als alle Flevolanders dit een jaar lang zouden doen? Het is niet zo moeilijk te monitoren welke thema’s het beste aanslaan bij mensen. Maar  op welke thema’s kun je het beste op inzetten om de meeste impact te bereiken? Dat is relevante informatie waar volgende campagnes op kunnen voortbouwen.

Voor iedere challenge hebben we een formule opgesteld en een aparte impactberekening gemaakt. Die berekening is gebaseerd op uitgebreide deskresearch. We hebben gebruik gemaakt van mediaplatforms, websites van kennis-NGO’s, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en duurzame ondernemingen. Het Belgische onderzoeksbureau Ecolife, dat gespecialiseerd is in het maken van voetafdruk-analysetools, heeft ons geholpen met kennis over aannames, berekeningen en keuzes van impactindicatoren. Verder is gebruik gemaakt van het archief van de NMFF, met een veelheid aan documentatiemateriaal, zowel online en offline. Ook hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de kennis bij onze 62 lidorganisaties, van bijenvereniging tot energiecoöperatie tot repaircafé.

Voor iedere challenge hebben we een aparte formule opgesteld en een impactberekening gemaakt

Vijf impactindicatoren

We hebben vijf specifieke impactindicatoren gekozen, die passen bij de Sustainable Development Goals en die raakvlakken hebben het thema circulariteit en grondstoffen: bespaarde CO2 (kg) grondstoffen (kg), elektriciteit (kWh), water (liter) en biodiversiteit (m2).Per challenge hebben gekeken welke indicator het meest passend is om de besparing in uit te drukken. Soms lag dat erg voor de hand: bij een thema als zuinige verlichting kies je voor bespaarde energie in kWh. Toch hebben we ook deze gevallen zo veel mogelijk vertaald naar bespaarde CO2-uitstoot, om ze onderling te kunnen vergelijken en de verschillen zichtbaar te maken.

Natuurlijk kun je de impactindicatoren niet los van elkaar zien. Er wordt geen kg grondstof geproduceerd zonder CO2 uit te stoten, zonder energie en water te gebruiken of zonder effect op de biodiversiteit. Een circulair systeem streeft naar het minimaliseren van de negatieve impact, met zo veel mogelijk circuleren van de grondstoffen. Wij hebben geleerd dat het per specifieke grondstoffenstroom en per casus heel veel verschilt hoe groot deze effecten zijn. Dat zijn belangrijke inzichten.

We zijn er trots op dat we bij de meeste challenges concrete getallen kunnen laten zien! Sommige wat groter, andere wat kleiner. Te zien is hoe sommige challenges wat minder uit de verf zijn gekomen, maar wel heel veel potentie hebben. Terwijl andere challenges meer deelnemers trokken maar minder zoden aan de dijk zetten. Daarmee heeft de campagne ook een methodiek opgeleverd waar volgende campagnes op kunnen voortbouwen om echte impact te bereiken!

We zijn er trots op dat we bij de meeste challenges concrete getallen kunnen laten zien!