Over deze campagne

‘Flevoland Circulair’ is een eenmalige uitgave ter afsluiting van de campagne ‘Ik doe mee jij ook’. Deze was onderdeel van het kennisprogramma Duurzaam Door. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Dat wil zeggen dat grondstoffen hergebruikt moeten worden en dat afval tot het verleden behoort. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we met alle inwoners samen onze Flevolandse voetafdruk verkleinen.

48 challenges

Met de campagne ‘Ik doe mee, jij ook?’ heeft De Natuur en Milieu Federatie Flevoland Flevolanders uitgedaagd om een (klein) stapje te zetten naar meer circulariteit. Wekelijks was er een nieuwe challenge, om inwoners zichzelf of anderen te laten uitdagen. 48 in totaal, met iedere maand een ander thema. Partners van de campagne waren de provincie Flevoland, alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, IVN-Flevoland, Aeres-scholengroep en alle lidorganisaties van Natuur en Milieufederatie Flevoland. Iedere partner is uitgedaagd zelf een challenge aan te gaan. Tegelijk hebben zij geholpen de challenges uit te dragen en meer Flevolanders te activeren om ook een stapje te zetten.

Concrete impact

Het achterliggende idee is: aan één challenge meedoen geeft al impact en draagt bij aan minder CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik. Die impact hebben wij concreet berekend. NMFF heeft actief het aantal deelnemers gemonitord en berekend wat er per challenge concreet is bespaard: aan CO2-uitstoot en/of liters water, kWh elektriciteit, kg grondstoffen of m2 groen. Daarbij is ook berekend wat het zou betekenen als álle Flevolanders dit een jaar zouden doen. Dit geeft inzicht in de maatregelen met de grootste impact.