Voor iedere student een boom

Stichting Groeiend G'hout:
voor circulaire grondstoffen én circulair bewustzijn

“Onze studenten leren van alles over hout”, vertelt Monique Verheij, docent bij het Hout en Meubileringscollege (HMC) in Amsterdam. “Maar de meesten komen uit de stad en sommigen hebben geen idee hoe een boom groeit, of hoe lang het duurt voor hij bruikbaar hout levert. Een tijd geleden bedacht ik samen met een collega: waarom planten we niet voor iedere afgestudeerde student een boom? Ter compensatie, als mooi circulair idee, maar vooral ook om bewustzijn en kennis te vergroten bij onze studenten!”

Stichting Groeiend G’hout

Het idee past bij uitstek bij de uitgangspunten van een circulaire economie. Het leidde tot de oprichting van de Stichting Groeiend G’hout. Op vrijwillige basis gerund door een paar bevlogen docenten. Een uitdaging is het vinden van geschikte locaties. “Het eerste plan was om als stichting grond aan te kopen”, vertelt Monique. “Bosgrond is heel betaalbaar. Alleen: er staat al bos op. Je moet dan eerst bomen kappen om nieuwe bomen te kunnen aanplanten. Daarmee schiet je natuurlijk het doel voorbij. We proberen nu locaties te vinden via landgoedeigenaren, boeren, organisaties als Probos, én via partijen als de natuur- en milieufederaties, die veel contacten hebben in de regio.”

Ruimte voor bomen in Flevoland

En daar komen de verhalen samen van de jonge stichting Groeiend G’hout uit Amsterdam en de Circulaire Challenges in Flevoland. Want één van de betrokken docenten woont in Almere. Die zocht contact met de Natuur en Milieufederatie Flevoland. De ambities van Groeiend G’Hout bleken prachtig aan te sluiten bij de challenge ‘Plant een boom’, die op zijn beurt weer voortkomt uit de campagne Plan Boom. De Natuur en Milieufederatie Flevoland wist de stichting met succes te koppelen aan Landgoed Roggebotstaete in Dronten. Oorspronkelijk opgericht als boomkwekerij om bomen te leveren voor het nieuwe polderland, nu een landgoed dat duurzame verbindingen tussen natuur en mens wil stimuleren. Het idee paste naadloos bij de visie van het landgoed.

Monique Verheij, docent bij het Hout- en Meublieringscollege (rechts op de foto)

“Met het planten van bomen willen we ook bij onze studenten een zaadje planten”

Op excursie op Roggebotstaete

De eerste bomen worden geplant in november 2021, net na het verschijnen van dit magazine. En dat worden er meer: ongeveer 400 – 500 per jaar voor de komende vier jaar, zo veel als het aantal studenten dat afstudeert. “De locatie is prima voor ons”, vertelt Monique. “Het is voor ons belangrijk dat het voor onze studenten te bereizen is vanuit de locaties in Amsterdam en Rotterdam. Groeiend G’Hout heeft vooral een educatief doel; bij materialenkennis hoort ook kennis van hoe bomen groeien en van verschillende boomsoorten.

“Met het aanplanten van de bomen willen we ook een zaadje bij onze studenten planten: het besef dat hout moet groeien en dat er bij de kostbare houtsoorten soms wel 150 jaar – dat is zes generaties! – overheen gaat voor een boom bruikbaar hout oplevert. Als het even kan laten we dat zien op locatie en krijgen ze een rondleiding in het bos. Wij leveren op onze beurt geschaafde planken van verschillende inheemse houtsoorten aan Roggebotstaete, als scholingsmateriaal dat ze ook voor andere groepen kunnen gebruiken.”

Symbolische stap naar meer circulair denken

Er zijn vanuit de stichting meer samenwerkingsverbanden met allerlei bedrijven in de meubel- en houtbranche, gericht op verduurzaming, circulariteit, meer inheemse soorten, meer regionale grondstoffen.Maar er is nog een wereld te winnen. “Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als we konden werken met hout van bomen uit Amsterdam?”, zegt Monique. “Dat gaat nu vooral naar China, omdat dat het meeste oplevert. Daar kunnen wij als kleine partij niet veel aan veranderen. Juist daarom is het zo belangrijk dat de jongere generaties veel meer doordrongen raken van het idee dat het niet in de eerste plaats om geld moet gaan, maar om duurzaamheid.

De praktijk is weerbarstig, maar we zien wel dat de tijdgeest verandert: het leeft nu veel meer onder studenten dan bijvoorbeeld drie jaar geleden. En nu de coronabeperkingen minder worden kunnen we ook echt weer naar buiten en op excursie. We verwachten dat onze studenten veel gebruik gaan maken van deze mooie samenwerking met Roggebotstaete!”

Stichting Groeiend G’hout

Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is een zelfstandige mbo vakschool en bestaat sinds 1929. Het HMC leidt op voor beroepen in de richtingen interieur, meubel, techniek en design, met o.a. opleidingen voor meubelmaker, interieuradviseur, creatief vakman, timmerman, meubelstoffeerder en pianotechnicus. Het HMC heeft een locatie in Amsterdam en in Rotterdam.

Stichting Groeiend G’hout heeft als doel om een bos aan te planten voor en door alle studenten van het Hout- en Meubileringscollege (HMC). Voor iedereen die afstudeert wordt een boom aangeplant, dit zijn per jaar ongeveer 400 bomen. Het hout uit het bos zal worden gebruikt als timmer-, meubel- of draaihout en voor het bouwen van objecten, waarbij duurzaamheid centraal staat. Het verwerven van kennis over houtsoorten en groei, het rooien, zagen, oplatten en het verder bewerken van begin tot eindproduct staat hierbij centraal.

DECEMBER –DUURZAAM FEESTEN EN SHOPPEN

#challenge

Goed voornemen, ga ontspullen!

Less is more! De jaarwisseling is een moment bij uitstek om te ontspullen en opgeruimd het nieuwe jaar in te gaan. Check je berging, kasten of zolder op ongebruikte of overbodige spullen. Doe de spullen weg die je niet blij maken en bewaar alleen de dingen die voor jou essentieel zijn. En al die overtollige spullen, die breng je bijvoorbeeld naar de kringloop of geef je aan iemand anders!

Vijf volle dozen

Christa Kommers uit de Noordoostpolder deed mee en bracht een paar dozen vol overbodige spullen naar de kringloop: “Ontspullen doen wij ieder jaar. Zo maak je de ruimte in huis weer beschikbaar voor andere zaken, daar hebben wij geen verbouwing voor nodig!”

 
Ook Dhr. Alders uit Dronten deed mee: “Ik breng vijf volle dozen weg naar de kringloop omdat het nog een ronde mee kan!”

Impact

Bespaard in deze challenge:

250 kg grondstoffen terug de
keten in

Als alle Flevolanders dit doen besparen we heel veel grondstoffen!

Impact

Bespaard in deze challenge:

250 kg grondstoffen terug de
keten in

Als alle Flevolanders dit doen besparen we heel veel grondstoffen!