Inhoud

Ik doe mee, jij ook?

Wij hebben een jaar lang inwoners en ondernemers in Flevoland uitgedaagd om een stapje te zetten in de richting van minder grondstoffenverbruik. Met iedere maand een ander thema, en elke week een nieuwe challenge. Vanuit het idee: als veel mensen een klein stapje zetten heeft dat al impact, en dragen we samen bij aan minder CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik.

>> Voorwoord

Vera Dam, directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland

>> Van gewoontedier naar veranderdier

Niels Götz, marketingpsycholoog over hoe je mensen nét dat zetje geeft naar meer duurzaam gedrag

Alle interviews

>> Bedrijven hebben baat bij duurzaamheid

Sandra Kamp, directeur Bedrijfskring Lelystad

>> Circulair wordt de standaard voor studenten van ROC van Flevoland

Docenten Maurijn Odé en Joost van Blanken over circulair werken en leren

>> Koken met kliekjes tegen voedselverspilling

Roelie Bosch, wethouder gemeente Almere, deelt haar kliekjesrecept én enthousiasme

>> Van Kliekjeskookboek tot Try Day Friday

Esmee Spoler over de Voedselverspillingschallenge binnen Aeres-scholengroep

>> Op de fiets naar het voetbalveld

Oscar Peterson, voetbalcoach

>> Verpakkingsvrij shoppen, een hele uitdaging!

Flevolanders Angelique Kiburg en Niels Pikkert delen ervaringen en tips

>> Verduurzaam je omgeving, vergroen je dak!

Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland, over de voordelen van groene daken en hoe de provincie daaraan bijdraagt

>> Het dak bij de buren is net zo groen

Mart Perrels, bewoner Flevo Golf Resort, over samen als wijk je daken vergroenen

>> Voor iedere student een boom

Docent Monique Verheij over circulaire grondstoffen én circulair bewustzijn bij het Hout en Meubileringscollege

>> Het dak bij de buren is net zo groen

Mart Perrels, bewoner Flevo Golf Resort, over samen als wijk je daken vergroenen

Over de challenges

>> De impact per O

Hoe droegen de 5 O’s bij aan de challenges?

>> En wat heeft het nu concreet opgeleverd?

De impact van de challenges in cijfers

Tot slot