Inhoud

Ik doe mee, jij ook?

Wij hebben een jaar lang inwoners en ondernemers in Flevoland uitgedaagd om een stapje te zetten in de richting van minder grondstoffenverbruik. Met iedere maand een ander thema, en elke week een nieuwe challenge. Vanuit het idee: als veel mensen een klein stapje zetten heeft dat al impact, en dragen we samen bij aan minder CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik.

>> Voorwoord

Vera Dam, directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland

>> Van gewoontedier naar veranderdier

Niels Götz, marketingpsycholoog over hoe je mensen nét dat zetje geeft naar meer duurzaam gedrag

Alle interviews

>> Bedrijven hebben baat bij duurzaamheid

Sandra Kamp, directeur Bedrijfskring Lelystad

>> Circulair wordt de standaard voor studenten van ROC van Flevoland

Docenten Maurijn Odé en Joost van Blanken over circulair werken en leren

>> Koken met kliekjes tegen voedselverspilling

Roelie Bosch, wethouder gemeente Almere, deelt haar kliekjesrecept én enthousiasme

>> Van Kliekjeskookboek tot Try Day Friday

Esmee Spoler over de Voedselverspillingschallenge binnen Aeres-scholengroep

>> Op de fiets naar het voetbalveld

Oscar Peterson, voetbalcoach

>> Verpakkingsvrij shoppen, een hele uitdaging!

Flevolanders Angelique Kiburg en Niels Pikkert delen ervaringen en tips

>> Verduurzaam je omgeving, vergroen je dak!

Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland, over de voordelen van groene daken en hoe de provincie daaraan bijdraagt

>> Het dak bij de buren is net zo groen

Mart Perrels, bewoner Flevo Golf Resort, over samen als wijk je daken vergroenen

>> Voor iedere student een boom

Docent Monique Verheij over circulaire grondstoffen én circulair bewustzijn bij het Hout en Meubileringscollege

>> Het dak bij de buren is net zo groen

Mart Perrels, bewoner Flevo Golf Resort, over samen als wijk je daken vergroenen

Over de challenges

>> De impact per O

Hoe droegen de 5 O’s bij aan de challenges?

>> En wat heeft het nu concreet opgeleverd?

De impact van de challenges in cijfers

Tot slot

DECEMBER –DUURZAAM FEESTEN EN SHOPPEN

#challenge

Goed voornemen, ga ontspullen!

Less is more! De jaarwisseling is een moment bij uitstek om te ontspullen en opgeruimd het nieuwe jaar in te gaan. Check je berging, kasten of zolder op ongebruikte of overbodige spullen. Doe de spullen weg die je niet blij maken en bewaar alleen de dingen die voor jou essentieel zijn. En al die overtollige spullen, die breng je bijvoorbeeld naar de kringloop of geef je aan iemand anders!

Vijf volle dozen

Christa Kommers uit de Noordoostpolder deed mee en bracht een paar dozen vol overbodige spullen naar de kringloop: “Ontspullen doen wij ieder jaar. Zo maak je de ruimte in huis weer beschikbaar voor andere zaken, daar hebben wij geen verbouwing voor nodig!”

 
Ook Dhr. Alders uit Dronten deed mee: “Ik breng vijf volle dozen weg naar de kringloop omdat het nog een ronde mee kan!”

Impact

Bespaard in deze challenge:

250 kg grondstoffen terug de
keten in

Als alle Flevolanders dit doen besparen we heel veel grondstoffen!

Impact

Bespaard in deze challenge:

250 kg grondstoffen terug de
keten in

Als alle Flevolanders dit doen besparen we heel veel grondstoffen!

DECEMBER –DUURZAAM FEESTEN EN SHOPPEN

#challenge

Boom voor een boom. Compenseer je kerstboom!

In veel huiskamers staat tijdens de kerstdagen een kerstboom te schitteren. Mooi, maar elke omgekapte boom verdient weer een vervanger. Je kunt je kerstboom compenseren met een nieuw geplante boom in jouw tuin. Of nog makkelijker: door jouw kerstboom met kluit in de tuin te zetten, zodat je volgend jaar geen nieuwe hoef te kopen. Of geef eens een ‘boomcadeau’ of aan iemand anders!

 

Flevolanders kozen dit jaar voor herplant of voor compensatie van hun kerstboom.

Kees van der Meer uit Biddinghuizen:

“Het is altijd goed om na te denken waarom je sommige dingen uit gewoonte al jaren doet. Zoals het kopen van een kerstboom zonder kluit!”

Plan Boom

Veel Flevolanders deden mee aan de actie van Plan Boom, met een ‘boompjes-voor-beginners-pakket’ met daarin 3 boompjes, die samen zo’n 7500 CO2 vastleggen! Dat is nog eens een mooi cadeau voor de toekomst. Begin 2021 werden bijna 5.000 extra bomen aangeplant!

Impact

(berekend op basis van een groeiperiode van bomen van 40 jaar)

Bespaard in deze challenge:

14.952 kg CO2