Voorwoord

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we met alle inwoners samen onze Flevolandse voetafdruk verkleinen.

“Wij hebben een prachtig netwerk van actieve duurzame communities in Flevoland! We zochten naar nieuwe manieren om die te activeren en om gebruik te maken van de kracht van de lokale spreekuren. Zo werd het idee van challenges geboren: mensen persoonlijk uitdagen om nét een extra stapje te zetten dat ze anders niet hadden gezet. Tegelijk wilden we ook allerlei lokale partijen betrekken, die hun achterban konden uitdagen.”

De tijd is rijp

“De provincie Flevoland wilde dit graag insteken vanuit het thema circulaire economie. We hebben dat vrij breed opgevat als het besparen van grondstoffen, energie en water en het voorkomen van CO2-uitstoot. Ook biodiversiteit hebben we erbij betrokken.
De tijd bleek er rijp voor. Op hetzelfde moment kwam de overheid met de campagne ‘iedereen doet wat’, die hier prachtig op aansluit en hetzelfde wil bereiken.”

Kleine stapjes maken samen impact

“Het basisidee is: heel veel kleine stapjes maken samen een grote. We wilden juist de grote, nog niet zo groene groep bereiken. De mensen die misschien best willen, maar nog niet altijd zo bewust bezig zijn met duurzaamheid. Als we juist die groep ertoe kunnen bewegen een heel klein stapje te zetten, dan maken we samen een grote impact!”

Veranderen kost tijd

“Gedrag verander je niet zomaar. We hebben de campagne daarom bewust ingezet vanuit de psychologie. We hebben marketingpsycholoog Niels Götz betrokken bij het vormgeven van de campagne. In concrete challenges wilden we mensen uitdagen om een klein stapje uit hun standaard patroon te zetten en het nét even anders te gaan doen! En dan niet iets wat ze toch al van plan waren, maar echt iets nieuws. Vanuit het uitgangspunt: veranderen kost tijd. Ieder stapje is er één. En ook iets nieuws proberen is al een stap vooruit.”

11 thema’s, 48 challenges

“Iedere maand een ander thema, iedere week een nieuwe challenge. Per challenge was de respons wisselend. De challenge om korter te douchen, midden in de zomer, was heel succesvol. Maar verpakkingsvrij shoppen bleek juist heel moeizaam. Blijkbaar vinden mensen dat heel moeilijk. En ook dat was iets dat we via deze campagne wilden uitzoeken: slaat deze manier van activeren aan? Welke thema’s werken wel en welke minder?”

Juni

“Heel veel kleine stapjes maken samen één grote”

Impact

“Vaak is de vraag: leuk zo’n campagne, maar wat levert het nou concreet op? Hoe kun je de impact meten? Dat hebben we bij deze challenges nou juist wél gedaan. We hebben expliciet berekend wat al die stapjes hebben opgeleverd aan vermindering van CO2-uitstoot, besparing van grondstoffen en water, meer vierkante meters groen. En zo kun je ook berekenen wat het zou betekenen als iedereen in Flevoland dit stapje zou zetten. Dat is de grote kracht van de campagne: je kunt als deelnemer zien hoe groot jouw impact is binnen de challenges. En je kunt de challenges onderling vergelijken: zet een week korter douchen net zo veel zoden aan de dijk als drie keer vegetarisch eten?”

De 5 O’s

“Vanuit Duurzaam Door hebben we nadrukkelijk de 5 O’s betrokken: alle gemeentes, de provincie en het waterschap. De bedrijfskringen en ook individuele bedrijven. Het onderwijs: ROC van Flevoland en Aeres scholengroep. De sportverenigingen. En natuurlijk ook onze lidorganisaties: de energiecoöperaties, de repair cafés, de bijenvereniging. Zij hebben al oplossingen in handen die we kunnen meenemen in de campagne, en die we kunnen delen als ‘tips & tricks’.”

Duurzaam Door

“Vanuit Duurzaam Door hebben we hiermee een voorbeeld gesteld, dat nagevolgd kan worden in andere provincies. Regio’s kunnen deze campagne zonder meer kopiëren. We hebben heel mooi laten zien hoe je lokale groepen kunt helpen, hoe je lokale ambassadeurs kunt inzetten om impact te bereiken. En dat is waar Duurzaam Door voor staat.”

Last van Corona

“Vanuit Duurzaam Door hebben we hiermee een voorbeeld gesteld, dat nagevolgd kan worden in andere provincies. Regio’s kunnen deze campagne zonder meer kopiëren. We hebben heel mooi laten zien hoe je lokale groepen kunt helpen, hoe je lokale ambassadeurs kunt inzetten om impact te bereiken. En dat is waar Duurzaam Door voor staat.”

Vera Dam
Directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland

“We hebben een voorbeeld gesteld dat andere regio’s kunnen kopiëren”

Mei

DECEMBER –DUURZAAM FEESTEN EN SHOPPEN

#challenge

Goed voornemen, ga ontspullen!

Less is more! De jaarwisseling is een moment bij uitstek om te ontspullen en opgeruimd het nieuwe jaar in te gaan. Check je berging, kasten of zolder op ongebruikte of overbodige spullen. Doe de spullen weg die je niet blij maken en bewaar alleen de dingen die voor jou essentieel zijn. En al die overtollige spullen, die breng je bijvoorbeeld naar de kringloop of geef je aan iemand anders!

Vijf volle dozen

Christa Kommers uit de Noordoostpolder deed mee en bracht een paar dozen vol overbodige spullen naar de kringloop: “Ontspullen doen wij ieder jaar. Zo maak je de ruimte in huis weer beschikbaar voor andere zaken, daar hebben wij geen verbouwing voor nodig!”

 
Ook Dhr. Alders uit Dronten deed mee: “Ik breng vijf volle dozen weg naar de kringloop omdat het nog een ronde mee kan!”

Impact

Bespaard in deze challenge:

250 kg grondstoffen terug de
keten in

Als alle Flevolanders dit doen besparen we heel veel grondstoffen!